Skip to main content

Outplacement

“Wanneer niets zeker is, is alles weer mogelijk”

 outplacement

Outplacement

Krijg je binnenkort te maken met (gedwongen) ontslag? Heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding van werk naar werk (outplacement)? Wil je zelf de regie houden over de invulling van het outplacementtraject? Wil je sparren met een externe coach in een vertrouwelijke omgeving? Dan ben je bij Passion4work aan het juiste adres! Wij vinden het belangrijk dat je weer met plezier naar je werk gaat en doet wat je écht leuk vindt.

Aanpak

Passion4work hanteert een herkenbare aanpak.

Kennismaking

Voorafgaand aan het outplacementtraject vindt een kennismakingsgesprek met je plaats. Tijdens dat gesprek gaan we in op: jouw ‘klik’ met de coach, jouw aandachtspunten en vragen, de gewenste diepgang en duur van de begeleiding.

“Bij Mariëlle de Graaf krijg je het gevoel dat je niet een nummer bent, maar écht een klant die resultaat zal gaan halen.”

Offerte

Passion4work stelt na het kennismakingsgesprek een offerte op met daarin de doelstelling, opbouw van het outplacementtraject, duur, tarief etcetera. We leveren altijd maatwerktrajecten.

Begeleiding in vijf stappen

Het outplacementtraject kent een modulaire opbouw, gericht op het vinden van passend werk. Je geeft per stap aan waar je behoefte aan hebt. Indien beargumenteerd mag je ook een stap overslaan. Jouw persoonlijke situatie staat daarbij telkens centraal.

Stap 1 Terugblik
Om vooruit te kunnen kijken, zullen we eerst stilstaan bij jouw arbeidsverleden. Hierbij gaat het om het bespreken van jouw emoties en teleurstellingen. Wat ervaar je nog als ballast? Je hebt immers al een heel ontslagtraject achter de rug. Onderwerpen die in deze module aan de orde komen zijn:

 • Jouw huidige situatie.
 • Jouw loopbaan tot nu toe.
 • Jouw gemaakte keuzes en de motivatie daarbij.

Stap 2 Zelfanalyse
Vervolgens maken we een inventarisatie met behulp van de drie vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Aan de hand van testresultaten en persoonlijke gesprekken brengen we jouw persoonlijkheid, drijfveren en competenties in kaart. Hierdoor versterkt jouw zelfvertrouwen en maken we een begin met een mogelijke zoekrichting. In deze module formuleren we ook de werkomstandigheden waarin je goed kan werken. Onderwerpen die in deze fase aan de orde komen:

 • Zelfbeeldanalyse.
 • Jouw wensen en ambities.
 • Jouw sterke en zwakke kanten in relatie tot de arbeidsmarkt.
 • Zicht op ambities en werkomstandigheden.

Stap 3 Arbeidsmarktoriëntatie en oriënterend netwerken
Dit deel is gericht op het concreet vinden van een nieuwe baan. Onderdelen in deze module kunnen zijn:

 • Oriëntatie op nieuwe banen door bedrijfsbezoeken en/of gesprekken met functionarissen/netwerkcontacten en indien nodig stages.
 • Opsporen van vacatures via diverse zoekkanalen.
 • Helder en krachtig leren formuleren, zowel schriftelijk als mondeling. Denk daarbij aan een elevator pitch.
 • Sollicitatiebrieven en CV worden zo effectief mogelijk gemaakt.
 • Analyseren van advertenties, toetsing van gevonden vacatures op geschiktheid.

Stap 4 Baanverwerving en baangericht netwerken
Deze module bevat ondersteuning in het gehele sollicitatieproces tot en met het vinden van nieuw werk. Onderwerpen die naar voren komen, zijn:

 • Oefenen, voorbereiden en evalueren van (open) sollicitaties.
 • Sollicitatiegesprekken voorbereiden en evalueren.
 • Ondersteuning bij baangericht netwerken, het leggen en onderhouden van contacten met potentiële werkgevers en intermediairs op de arbeidsmarkt.

Stap 5 Begeleiding bij aanvaarding baan en nazorg
Gefeliciteerd, je hebt een nieuwe baan gevonden en wilt graag begeleiding bij het arbeidsvoorwaardengesprek en het afsluiten van een arbeidsovereenkomst. Je kunt ook begeleiding krijgen bij het maken van een goede start bij uw nieuwe werkgever.

Erkende coach

Mariëlle de Graaf is een erkende beroepscoach. Zij is geschoold in het vak en heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van klanten naar de arbeidsmarkt.

Coachlocaties

De coachgesprekken vinden plaats op het kantoor van Passion4work, Grondmolen 7 te Halsteren of bij Stichting Zigzag, Edisonweg 8a te Vlissingen. Je parkeert daar gratis en voor de deur. Het is ook mogelijk om op andere locaties gesprekken te voeren met elkaar. Omdat Passion4work verschillende werkwijzen hanteert in een traject, kan je ook online begeleid worden.

Werkwijzen

Passion4work hanteert de volgende werkwijzen:

 • Persoonlijke gesprekken (face to face op kantoor en/of in de natuur, bijvoorbeeld ‘walk and talk’ en wandelcoaching).
 • Online coaching middels Microsoft Teams (chatten, berichten posten, bestanden delen en videobellen).
 • Telefonische gesprekken.
 • Online testomgeving.

Contact

Ben je geïnteresseerd in een outplacementtraject? Neem dan persoonlijk contact op of vul het contactformulier in.

p4w artikel outplacement2

Flyer

flyer tn outplacement
Outplacement