Skip to main content

Adviesvaardigheden

Hoe vaak heb je een prachtig advies uitgewerkt, waar anderen niet voor warm lopen? Of stuit men bij invoering van uw advies tegen allerlei problemen op? Om succesvol te zijn binnen en buiten jouw organisatie is het niet meer voldoende om op jouw eigen terrein deskundig te zijn.

Doelgroep

Iedereen die vanuit het eigen vakgebied en vanuit een niet hiërarchische positie anderen adviseert, zowel binnen als buiten de organisatie. Je hebt eerder een training gespreksvaardigheden of een vergelijkbare training gevolgd.

Resultaat

Je leert goed contact te maken met de ander, waardoor je positief invloed kunt uitoefenen op de acceptatie van jouw ideeën en advies. Dit bereik je door de interactie te sturen en een transparante opstelling.

Inhoud

 • Jouw rol als adviseur, jouw paradigma's en overtuigingen;
 • Omgaan met rolverwachtingen en rolconflicten binnen adviesrelaties;
 • Jouw eigen voorkeursstijl en attitude in adviesrelaties;
 • Adviesproces sturen en beïnvloeden;
 • Gespreksvaardigheden toepassen voor een goede en duidelijke relatie met de opdrachtgever en voor het verkrijgen van acceptatie van het advies;
 • Opstellen van een persoonlijk actieplan.

Methoden en werkvormen

 • Onderwijsleergesprek;
 • Ervaringsgerichte oefeningen;
 • Persoonlijke casus;
 • Verbaal en non-verbale werkvormen;
 • Gevarieerd programma;
 • Rollenspelen;
 • Verhouding theorie - praktijk: 30-70.

Aantal trainingsdagen

Wij adviseren hiervoor 3 trainingsdagen.

Contact

Ben je geïnteresseerd in een maatwerktraining adviesvaardigheden? Neem dan persoonlijk contact op of vul het contactformulier in.