Timemanagement


In deze training gaat het niet alleen om: "Hoe kan ik meer doen in minder tijd?" maar ook om: "Wat wil ik doen in de tijd die ik heb?" Het accent ligt op het maken van bewuste keuzes voor wat belangrijk is in jouw functie, werk en leven.

Doelgroep

Iedereen die over een overvolle agenda beschikt, regelmatig tijd te kort komt en bereid is, bewust te kijken naar alternatieven voor de huidige manier van werken.

Resultaat

Je kunt onderscheid maken tussen belangrijke en urgente zaken en prioriteit geven aan wat belangrijk is. Je weet om te gaan met tijdverslinders die effectief en efficiënt tijdbeheer in de weg staan. Je bent zich bewust van de beperkingen (overtuigingen) die je jezelf oplegt.

Inhoud

 • Analyse van jouw tijdbesteding met behulp van een logboek;
 • Analyse van de kloof tussen gewenste en daadwerkelijke tijdbesteding;
 • Onderscheid maken tussen belangrijke en urgente zaken;
 • Verschillende verantwoordelijkheidsgebieden of rollen benoemen;
 • Doelen formuleren en activiteiten inplannen bij de verschillende rollen of verantwoordelijkheidsgebieden;
 • Beïnvloedingsmogelijkheden in het omgaan met externe tijdverslinders: telefoneren, e-mail en onverwachte bezoeken;
 • Interne tijdverslinders systematisch aanpakken: uitstellen, perfectionisme en te veel werk aannemen;
 • Opstellen van een persoonlijk actieplan.

Methoden en werkvormen

 • Onderwijsleergesprek;
 • Gestructureerde discussie;
 • Praktijkopdrachten;
 • Ervaringsgerichte oefeningen;
 • Gevarieerd programma;
 • Verhouding theorie - praktijk: 30-70.

Persoonlijk Logboek

Je vult voorafgaand aan de training een logboek in, waarin je precies bijhoudt waar je jouw tijd aan besteedt. Hiermee wordt het bewustzijn over tijdgebruik sterk verhoogd en tevens het rendement van de training. In de training werken we verder met de resultaten van het logboek.

Aantal trainingsdagen

Wij adviseren hiervoor 2 trainingsdagen.

Contact

Ben je geïnteresseerd in een maatwerktraining timemanagement? Neem dan persoonlijk contact op of vul het contactformulier in.

CONTACT

info@passion4work.nl

Grondmolen 7

4661 TT HALSTEREN