Skip to main content

Aanpak

"Wat spreken we af?"

IMG 3934 web

Kennismaking

Voorafgaand aan het coachtraject vindt een gesprek plaats met betrokkenen. In dat gesprek komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de doelstelling (coachvraag), de duur van de coaching, de verslaglegging van het coachtraject en de interne communicatie van het leerproces. Het resultaat is een contract waar iedereen achter staat.

pijltje

Intake

Tijdens de intake gaan we specifieker in op de geformuleerde doelstelling. Aan het eind van deze intake formuleren we individuele aandachtspunten. We maken ook concrete werkafspraken met elkaar. We verwachten bijvoorbeeld dat je zelf leervragen aandraagt en/of situaties uit de praktijk inlevert. Enkele voorbeelden zijn: Hoe kan ik mijn talenten het beste inzetten binnen mijn werk? Wat is voor mij een stimulerende werkomgeving?  We bespreken ook welke werkwijzen het beste bij je aansluiten: 'face to face' gesprekken, 'walk and talk' gesprekken, online coaching via MS Teams etc. Onderling vertrouwen en veiligheid zijn belangrijk voor het succes van de begeleiding. 

pijltje

Coaching

In het algemeen bouwen we de coaching op met een cyclus van minimaal vijf sessies (oftewel 10 begeleidingsuren). Deze momenten kunnen variëren van aard: gesprekken, rollenspel, meekijken op de werkplek, opdrachten maken, online contact over voortgang en telefonisch/video gesprek over een actuele casus in de praktijk. Het kan ook voorkomen dat we kiezen om voorafgaand aan de coaching testen af te laten nemen die we als uitgangspunt nemen.

pijltje

Evaluatiegesprek

De coaching sluiten we af met een evaluatiegesprek.

Contact

Ben je geïnteresseerd in coaching? Neem dan persoonlijk contact op of vul het contactformulier in.