Procesbegeleiding bij teamdagen


Bij procesbegeleiding beschouwen we je en jouw team als vakinhoudelijk deskundigen. Wij bieden je geen directe oplossingsvoorstellen aan, maar begeleiden je veel meer bij de totstandkoming van oplossingen. Je beleeft een procesbegeleider als een professional die de juiste vragen stelt, waardoor het reflectief vermogen toeneemt en andere perspectieven zichtbaar worden. De antwoorden op vraagstukken vinden jou en jouw teamleden zelf!

Doelgroep

De training is bestemd voor allerlei teamverbanden: zelfsturende teams, georganiseerde teams, projectteams, managementteams.

Resultaat

  • Nieuwe perspectieven en ideeën;
  • Betrokkenheid en draagvlak onder de deelnemers door eigen inbreng en initiatief.

Werkwijze

Als wij bij jou een proces begeleiden, houd je zelf de verantwoordelijkheid voor de oplossing(srichting). Met onze ondersteuning ben je in staat om duurzame ideeën en voorstellen te ontwikkelen. Wij hechten grote waarde aan jouw betrokkenheid en een gezamenlijke inzet. Samen werken we een plan van aanpak uit, voordat we concreet aan de slag gaan.

Contact

Ben je geïnteresseerd in procesbegeleiding bij teamdagen? Neem dan persoonlijk contact op of vul het contactformulier in.

CONTACT

info@passion4work.nl

Grondmolen 7

4661 TT HALSTEREN