aanpak

Wat spreken we af?

Stranduitzicht Werkwijze

Kennismaking
Voorafgaand aan het individueel coachingstraject vindt een gesprek plaats met betrokkenen. In dat gesprek komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de doelstelling (coachvraag), de duur van de coaching, de verslaglegging van het coachingstraject en de interne communicatie van het leerproces. Het resultaat is een contract waar iedereen achter staat.

pijltje

Intake
Tijdens de intake gaan we specifieker in op de geformuleerde doelstelling. Aan het eind van deze intake formuleren we individuele aandachtspunten. We maken ook concrete werkafspraken met elkaar. We verwachten bijvoorbeeld dat u zelf leervragen aandraagt en/of situaties uit de praktijk inlevert. Enkele voorbeelden zijn: Hoe kan ik mijn talenten het beste inzetten binnen mijn werk? Wat is voor mij een stimulerende werkomgeving?  We bespreken ook welke werkwijzen het beste bij u aansluiten: 'face tot face' gesprekken, 'walk and talk' gesprekken, e-coaching, telefonisch etc. Onderling vertrouwen en veiligheid zijn belangrijk voor het succes van de begeleiding. 

pijltje

Coaching
In het algemeen bouwen we de coaching op met een cyclus van minimaal vijf contactmomenten (oftewel 10 begeleidingsuren). Deze momenten kunnen variëren van aard: gesprekken, rollenspel, meekijken op de werkplek, opdrachten maken, mail/WA contact over voortgang en telefonisch contact over een actuele casus in de praktijk. Het kan ook voorkomen dat we kiezen om voorafgaand aan de coaching testen af te laten nemen die we als uitgangspunt nemen.

pijltje

Evaluatiegesprek
De coaching sluiten we af met een evaluatiegesprek.

Bent u geïnteresseerd in coaching? Neem dan persoonlijk contact op of vul het contactformulier in.

quotes

"Mariëlle de Graaf is een kei in haar werk. Passie en vakmanschap ten voeten uit. Serieus, een lach, een traan. Ik heb veel van haar geleerd." - Meriam van Oevelen, Commercieel Medewerker Binnendienst bij DG Select Uitzendbureau te Steenbergen